Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” kan klubbene søke på hvert år.


Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.

Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.

Klubber som er medlem av NVWF kan søke om støtte til følgende type utstyr:

 • Vannski
 • Wakeboard
 • Slalombøyer
 • Barfotbom
 • Skylon/air skylon
 • Stor trampoline
 • Sit-ski
 • Trippelbar
 • Båt

Kriteriene som gjelder for ordningen er:

1. Lag og foreninger, inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg.

Utstyret må være kjøpt etter 1. januar i søknadsåret.

2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.

3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr2 og personlig3 utstyr.

4. Tilskuddsatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.

5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).

6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.

7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Rabatter inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:

a. Har lang levetid

b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.

11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll.

Se retningslinjer fra NIF
Se brukerveiledning fra NIF

For å søke, gjør du slik:

 • Gå til nettstedet klubbenonline.no
 • I feltet "Finn ditt idrettslag" skriver du inn klubbnavnet og trykker OK
 • En ny side åpner seg opp og i venstre kolonne klikker du på verktøykassa, Logg på
 • En ny side åpner seg og i venstre kolonne klikker du på "Søk på midler"
 • Brukernavn er "Superbruker" og passord er tilsendt tidligere. For de som ikke har dette tilgjengelig, kan man kontakte forbundskontoret.
For ytterlige informasjon, kontakt office@vannski.no
Levert av IdrettenOnline