Idrettsregistreringen

Viktigere enn du kanskje tror!

Hvert år skal alle vannskiklubber registerer sine medlemmer i "Idrettsregistreringen". Dette er en landsomfattende telling av alle medlemmer i idrettslag. Det er disse tallene som er grunnlaget for hvor mye klubben får tildelt i lokale aktivitetsmidler (LAM-midler). Det totale antall medlemmer som klubbene registrerer inn er også grunnlaget for hvor mye Norges Vannski og Wakeboardforbund får i økonomisk støtte. Og ikke minst så er det dette tallet som bestemmer om vi er mange nok til å opprettholde særforbundsstatusen vår.

Hvordan foregår registrerigen?

Hver klubb får i november/desember hvert år tilsendt informasjon fra sin idrettskrets med brukernavn og passord til en nettside hvor medlemstallene registreres. Både NIF, Idrettskretsen og forbundet vil sende ut mer informasjon om selve registreringen hvert år.

Hvis du har spørsmål ta kontakt!

Powered by: Bloc