Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

Elitesamling på Olympiatoppen

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 27. Apr 2018

Vinteren har vært snørik og lang, men Norges elitelag har ikke ligget på latsiden. Fredag den 20 april ble årets andre elitesamling avholdt på Olympiatoppen i Oslo. Tilstede var Thea Granhus fra Ullensaker vsk, Lars Ola Våltorp fra Slåstad vsk og Anders Foss fra Asker & Bærum vsk. 

Som vanlig foregikk samlingen under ledelse av instruktør Sondre Nysether som har bachelorgrad i fysisk aktivitet og ernæring og bakgrunn fra Norges idrettshøyskole.  

Det ble som sist lagt vekt på bein, core og stretching. Det var tydelig at både Lars Ola og Thea hadde trent mye bein i vinter for Sondre var mektig imponert over hvor mye krutt de hadde i låra under øvelsene. De kom rett fra et treukers opphold i Florida og var nå klare for å komme seg på vannet så fort som mulig.  Anders hadde nå gjenvunnet 90 % styrke i høyre bein etter en korsbåndsoperasjon i november, og kunne derfor ikke løfte like tungt. Han har siden operasjonen fått oppfølgning av fysioterapeut Håvard Moksnes, som er en av Norges beste på korsbåndsskader. I forhold til fysioterapeutens skjema ligger han godt an, og vil trolig være tilbake bak båten allerede i sommer. 

Årets store arrangement for hans del er VM i Chile i slutten av november, noe han selv tror han vil være klar til. Alt handler om innstilling, det holder ikke å trene tre ganger i uka om du skal bli skikkelig god i vannski, minimum 8 set i uken melder den erfarne slalomspesialisten. 

Samlingen ble som vanlig avsluttet med en test der sideveis armutslag ble målt elektronisk. Lars Ola var klart på topp med utslag på over 1200watt, etterfulgt av Anders med ca. 1000watt og Thea på 700watt. 

Elitelaget satser på en samling til i løpet av våren, før hovedaktiviteten flyttes over til trening på vannet. Elitelaget takker Olympiatoppen og Sondre for nok en flott samling, med gjennomførte oppgaver og god veiledning.

Lars Ola i aksjon.

Her måles det........

Kjør på, Thea...!

Anders Foss, Sondre Nysether, Thea Granhus og Lars Ola Våltorp
Dommerkurs cablewakeboard 21-22.april 2018

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 24. Apr 2018

NVWF avholdt under helgen dommerkurs i Cablewakeboard.

Gutta ble drillet i både teoretisk og praktisk wakeboard-kunnskap, og presterte eksepsjonelle gode resultater på den teoretiske prøven.

Kurset resulterte i hele 10 nye norske funksjonærer.

Gratulerer!

Trudi AndersenBak fra venstre: Martin Scholz Rosenvinge, Mathias Veiga Henriksen, Jonas Sørlie, Thomas Ower, Tore Elde Bakke, Are Lund
Foran fra venstre: Andreas Augustinius, Geir Sørlie, Bork Ower
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Tom Inge Grønlien


Viktig: Endring i Politiattestordningen

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 20. Apr 2018

Denne nyheten er hentet fra Norges Idrettsforbunds hjemmesider:

Den uavklarte situasjonen rundt politiattestordningen har vart altfor lenge. Nå endres praksis inntil videre.

I mange måneder har idrettslagene og hele norsk idrett opplevd en uavklart situasjon hva angår politiattester og muligheter for å kunne søke om ny attest dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Den ordningen som har vært praktisert, er at Norges idrettsforbund har sagt at en ikke trenger å fremvise attest hver gang en får nye oppgaver innen samme idrettslag, men at en må sørge for at en senest hvert tredje år må fremvise ny attest dersom en får nye oppgaver.

Denne velfungerende praksis er blitt ensidig endret av Finnmark politidistrikt, som nå ikke lenger vil utstede attester til personer som tidligere har fått utsted attest for bruk i idrettslaget.

Etter diskusjoner med Finnmark politidistrikt er vi i fellesskap blitt enige om å be Politidirektoratet om avklaring på hva som en riktig forståelse av regelverket som regulerer ordningen. Etter vår mening er det en betydelig svekkelse av ordningen dersom idrettslag ikke har anledning til med jevne mellomrom, å kunne be om ny attest for den som tildeles tillits- eller ansvarsoppgaver overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Denne uavklarte situasjonen har vart altfor lenge. Vi mottar daglig henvendelse fra idrettslag som forholder seg til ordningen slik den har vært, ber mennesker som har en gyldig attest om å søke på nytt, og får summarisk avslag fra politiet.

Vi har forståelse for at det er stor misnøye med ordningen. Vi har ventet med å endre informasjonen på våre nettsider om dette i påvente av avklaringen fra Politidirektoratet. Dessverre har Politidirektoratet ikke respondert hverken på vårt brev eller den etterfølgende påminnelsen.

Dette oppfordrer vi idrettslaget til å gjøre

Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.
Slutt for NVWFs Elitenål

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 20. Apr 2018

Styret vedtok på sitt møte tirsdag 17. april 2018 å avslutte ordningen med Elitenålen med umiddelbar virkning. Det var flere grunner til dette, bl.a. at det vil ta mange år før nålen evt. skulle deles ut igjen.  Det vil bli jobbet med andre alternativer til å kunne hedre utøvere.

Ordningen med Elitenålen har eksistert siden 2003, og skulle tildeles utøvere som viste en eksepsjonell høy klasse, både ved nasjonale og ikke minst internasjonale konkurranser.  Man samlet opp poeng og ved oppnådde 1000 poeng ville nålen bli utdelt.

Siden 2003 er det kun 8 utøvere som har blitt tildelt nålen.

Ordningen med at NVWF dekker startkontingenten for disse 8, vil fortsatt gjelde.  Forbundskontoret vil kontakte disse utøvere med informasjon på hvordan dette skal gjøres fremover.
Levert av IdrettenOnline