Arrangementsstøtte


Forbundet gir et økonomisk tilskudd til arrangør av konkurranser. Satsene for 2017 er avhengig av når søknaden mottas av forbundet. Frist 1 er 15.01.2017 og frist 2 er 15.02.2017. Søknader mottatt etter frist 2 er ikke NVWF forpliktet til å støtte.

Søknadsskjema finner du her


Frist 1: 15.01.17 / Frist 2: 15.02.17Delfincup vannski, wakeboard, barfot kr 5000,- (Delfincup kan det søkes om frem til 1. juni 2017)
Vannski inkl. Funk:Frist 1Frist 2
NM (Aldersbestemt, Open og Funk samlet)12.0009.000
Normal homologert konkurranse, minimum 2 runder2.500 pr dag2.000 pr dag
Ikke homologert konkurranse, minimum 2 runder1.000 pr dag500 pr dag
Ranking list, minimum 2 runder4.000 pr dag2.000 pr dag
Ekstra tilskudd hvis det er påkrevd med internasjonale funksjonærer som må hentes utenlands 3.000 pr konkurranse2.000 pr konkurranse
Wakeboard båt og kabel:Frist 1Frist 2
NM båt7.0005.000
NM kabel ( Nat.4 star)6.0004.000
NM båt og kabel samlet9.0006.000
Ingen klassifisering3.0002.000
Nasjonal klassifisering (Nat. 2 star)3.0002.000
Internasjonal klassifisering4.0003.000
Ekstra tilskudd hvis det er påkrevd med internasjonale funksjonærer som må hentes utenlands
3.000 pr konkurranse2.000 pr konkurranseBarfot:
Frist 1Frist 2
NM hvis arrangert i Norge (homologert)6.0004.500

Klubbene vil få utbetalt støtte etter avholdt konkurranse. Hvis søknad mottas etter frist nummer 2, eller om de nedenfor nevnte krav ikke oppfylles, er ikke NVWF forpliktet til å gi støtte. Støtte utbetales alltid i etterkant av hver komplett og, i henhold til dette dokument, gjennomført konkurranse.
Følgende krav skal være oppfylt for at støtte skal utbetales.  • Invitasjon til konkurransen skal være forbundet i hende senest 3 uker før konkurransestart. Invitasjon skal inneholde opplysninger om tid, sted, kontaktperson, homologering/klassifisering
  • Liste over innbetalte lisenser, og innbetalingen, skal foreligge hos forbundet senest 1 uke etter avsluttet konkurranse
  • Konkurranserapport skal fylles ut og være forbundet i hende senest en uke etter avsluttet konkurranse. Link til konkurranserapporten: http://www.vannski.no/p/12075/konkurranserapport


I tillegg dekker NVWF startkontingenter for de elitenålsutøvere som har deltatt på konkurranser. I praksis vil dette si at elitenålsinnehaverne ikke betaler startkontingent på konkurranser (NM og uhomologerte konkurranser er unntatt) og at klubbene søker forbundet om å få refundert startkontingenten etter avholdt konkurranse.

Powered by: Bloc