Arrangementsstøtte


Forbundet gir et økonomisk tilskudd til arrangør av konkurranser. Satsene for 2018 er avhengig av når søknaden mottas av forbundet.
Frist 1 er 15.01.2018 og frist 2 er 15.02.2018. Søknader mottatt etter frist 2 er ikke NVWF forpliktet til å støtte.

Søknadsskjema finner du her


Frist 1: 15.01.18 / Frist 2: 15.02.18Delfincup vannski, wakeboard, barfot kr 5000,- (Delfincup kan det søkes om frem til 1. juni 2018)
Vannski inkl. Funk:


Frist 1Frist 2
NM (Aldersbestemt, Open og Funk samlet)12.0009.000
Normal homologert konkurranse, minimum 2 runder2.500 pr dag2.000 pr dag
Ikke homologert konkurranse, minimum 2 runder1.000 pr dag500 pr dag
Ranking list, minimum 2 runder4.000 pr dag2.000 pr dag
Ekstra tilskudd hvis det er påkrevd med internasjonale funksjonærer som må hentes utenlands 3.000 pr konkurranse2.000 pr konkurranse
Wakeboard båt og kabel:


Frist 1Frist 2
NM båt7.0005.000
NM kabel ( Nat.4 star)6.0004.000
NM båt og kabel samlet9.0006.000
Ingen klassifisering3.0002.000
Nasjonal klassifisering (Nat. 2 star)3.0002.000
Internasjonal klassifisering4.0003.000
Ekstra tilskudd hvis det er påkrevd med internasjonale funksjonærer som må hentes utenlands
3.000 pr konkurranse2.000 pr konkurranseBarfot:


Frist 1Frist 2
NM hvis arrangert i Norge (homologert)6.0004.500

Klubbene vil få utbetalt støtte etter avholdt konkurranse. Hvis søknad mottas etter frist nummer 2, eller om de nedenfor nevnte krav ikke oppfylles, er ikke NVWF forpliktet til å gi støtte. Støtte utbetales alltid i etterkant av hver komplett og, i henhold til dette dokument, gjennomført konkurranse.
Følgende krav skal være oppfylt for at støtte skal utbetales.  • Invitasjon til konkurransen skal være forbundet i hende senest 3 uker før konkurransestart. Invitasjon skal inneholde opplysninger om tid, sted, kontaktperson, homologering/klassifisering
  • Liste over innbetalte lisenser, og innbetalingen, skal foreligge hos forbundet senest 1 uke etter avsluttet konkurranse
  • Konkurranserapport skal fylles ut og være forbundet i hende senest en uke etter avsluttet konkurranse.
    Resultater, enten som fil vedlegg eller link, skal følge med konkurranserapporten.  Dersom det ikke gjør det, vil ikke utbetaling av støtte finne sted før kontoret har mottatt dette.
    Link til konkurranserapporten: http://www.vannski.no/p/12075/konkurranserapport


I tillegg dekker NVWF startkontingenter for de elitenålsutøvere som har deltatt på konkurranser. I praksis vil dette si at elitenålsinnehaverne ikke betaler startkontingent på konkurranser (NM og uhomologerte konkurranser er unntatt) og at klubbene søker forbundet om å få refundert startkontingenten etter avholdt konkurranse.

Levert av IdrettenOnline