Styret


Funksjon Navn Telefon
President Trudi Andersen 95413495
Visepresident Lasse Johnsen
92206110
Styremedlem Lars Marthinsen 47889988
Styremedlem Heidi Brenna 93852904
Styremedlem Tobben Mærde 90013075
Styremedlem Odd Roar Solerød 48023106
Styremedlem Vibeke Bruun de Neergaard 98608641
Varamedlem Thor Arne Jacobsen
48293363
Adm.leder (ansatt) Stephen Smithurst

Kontoret betjent på følgende dager:
Tirsdag, onsdag (11-15) og fredag

21029870
Internasjonale rep Stian Lilleberg 90077477
 Ivar Fosse 91550055
Powered by: Bloc