Styret


Funksjon Navn Telefon
President Heidi Marie Brenna 93852904
Visepresident Lasse Johnsen
92206110
Styremedlem Lars Marthinsen 47889988
Styremedlem
Trudi Andersen 95413495
Styremedlem Tobben Mærde 90013075
Styremedlem Odd Roar Solerød 48023106
Styremedlem Vibeke Bruun de Neergaard 98608641
Varamedlem Thor Arne Jacobsen
48293363
Adm.leder (ansatt) Stephen Smithurst 21029870
Idrettssjef Michael Kjellander 0046704834963
Internasjonale rep Stian Lilleberg 90077477
Ivar Fosse 91550055

Powered by: Bloc