LisenserHvert år betaler klubbene for grunnlisens for alle sine medlemmer inn til forbundet.
Dette gjelder for alle over 13 år. Denne lisensen inkluderer en ulykkesforsikring på medlemmene.
De under 13 er dekket av Norges Idrettsforbund, og deres forsikring.


Det blir sendt ut informasjon til klubbene om dette, i tillegg til at de skal informere sine medlemmer om utvidet-/konkurranselisens.


Denne koster kr. 150,- og SKAL betales av alle som skal delta på konkurranser.
I tillegg kan kjørere som ikke skal konkurrere også betale denne, da den gir bedre dekning på forsikringen enn grunnlisensen.
Forsikringen dekker utøver på vei til og fra treninger, under treningene og under konkurranser.

Det blir ikke sendt ut giroblankett lenger, slik at man må selv innbetale dette som følger:


Beløp: kr. 150,-
Konto: 7874.05.97433
Bet.info: Lisens NVWF - navn, adresse, fødselsdato, klubb


Det kan også betales via Vipps. Nummeret er 14455.

Husk oppgi betalingsinfo: Lisens NVWF - navn, adresse, fødselsdato, klubb


Innbetalingene vil bli registrert på egen liste, som oppdateres til stadighet, og ligger her:


Konkurranselisenser per 24.07.17Forsikringsbevis og - vilkår hos Gjensidige (gjeldende fra 1.1.2016)  - Gjelder også for 2017.  Nye vilkår kommer i 2018.Powered by: Bloc