Innmelding av wakeboard utøvere i IWWF sin EMS database

Postet av Stephen Smithurst den 11. Jan 2021

Forbundskontoret har i dag registrert alle wakeboard utøvere som løste forbundets konkurranselisens i fjor inn i det internasjonale forbundets database EMS (Event Management System), og sendt disse en e-post invitasjon.

Fint om alle sjekker sin e-post om de har mottatt invitasjonen, eventuelt sjekker i søppelpost mappen.

Skulle noen wakeboardere ikke motta denne e-posten i løpet av en dag eller to, kan dere bare ta kontakt med kontoret på office@vannski.no eller ringe på telefon 21029870.

EMS skal fra og med i år være databasen der alle konkurranser skal registreres og påmeldinger skal gjøres.  Resultatene skal også foreligge der. 

For å lese mer om EMS, gå inn på denne siden:  https://ems.iwwf.sport/