Samordnet søknad og rapport

Viktigere enn du kanskje tror!

Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars måned

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars hvert år.
Norges idrettsforbund (NIF) har laget en egen side med nyttig informasjon om årsmøtene.

Idrettslagene kan i særlige tilfeller få utsatt frist til å avholde årsmøtet. Idrettslaget må i så fall begrunne hvilke særlige grunner det har for å måtte avholde årsmøtet på et senere tidspunkt. Søknaden sendes til den aktuelle idrettskretsen.

Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april

Alle idrettslag skal hvert år rapportere sine medlemstall pr. 31.12 til NIF innen 30. april påfølgende år.
Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april.

Dersom idrettslaget benytter et annet godkjent elektronisk medlemsregister enn KlubbAdmin, skal idrettslaget likevel fortsatt logge seg inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF Support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.