Om forbundet


Norges Vannski og Wakeboard Forbund skal gjennom nytenkning og endring ha hovedfokus på at vårt arbeid skal skape aktivitet. Forbundet skal i best mulig grad lytte til signaler fra brukerne, nemlig klubber, medlemmer og andre som ønsker å utøve sporten.

Gjennom å skape aktivitet skal vannskisporten bidra til å spre glede og verdi for løpere, funksjonærer, tillitsvalgte, ansatte, samarbeidspartene og samfunnet ellers.

Norges Vannskiforbund ble stiftet i 1961. Forbundet har senere skiftet navn til Norges Vannski og Wakeboard Forbund (NVWF). Forbundet har som oppgave å forestå den organiserte vannskiidretten i Norge, dvs. den vannskiidrett som foregår på egnede steder  i trygge og sunne former.

Forbundet organiserer i dag idrettsgrenene vannski, wakeboard og barfot.

Forbundet ble i 1976 tatt opp som utvalg innen Norges Idrettsforbund og i 1984 som særforbund, og har i dag sin administrasjon på Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo.

Organisasjonen driver opplæringsvirksomhet for å øke medlemmenes kunnskaper om alle våre idrettsgrener, og redusere risikoen for skader og ulykker.

Forbundet har i dag en medlemsmasse på ca 2400 medlemmer fordelt på 16 klubber.

Forbundet har sitt kontor på Idrettens Hus, Oslo. Kontoret er betjent alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.00.
(sommertid 15. mai - 15. september, frem til kl. 14.00)

NVWF er organisert internasjonalt i International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF) og IWWF Europe & Africa (E&A).