Konkurranser og arrangement

Styret i NVWF har på sitt møte 13. mai 2019 vedtatt et medisinsk reglement som inneholder retningslinjer, standarder og krav for aktiviteter, treninger og konkurranser, og gjelder fra og med denne sesongen.

Dette er et svært viktig dokument, med tanke på hva som kan skje av ulykker og skader på våre arenaer.

Arrangører av konkurranser bes lese nøye igjennom dokumentene og sørge for å jobbe inn gode rutiner ut i fra dette reglementet med de tilhørende vedlegg.

Skulle det være spørsmål omkring dokumentene, ta kontakt med forbundskontoret på telefon 21029870 eller e-post til office@vannski.no


Dokumenter:

NVWF Medisinsk Reglement 2019 - godkjent 130519

-vedlegg 1: NVWF Beredskapsplan 2019

-vedlegg 2: IWWF Official Safety Manual and Policy Handbook

-vedlegg 3: NVWF pakkeplan førstehjelpsenhet 2019


IWWF Concussion Policy & Protocol (fra 2021)

IWWF Concussion Recognition Tool  (dokument for å gjenkjenne hjernerystelse hos barn, unge og voksne.  Engelsk tekst)