LisenserHvert år betaler klubbene for grunnlisens for alle sine medlemmer inn til forbundet.
Dette gjelder for alle over 13 år. Denne lisensen inkluderer en ulykkesforsikring på medlemmene.
De under 13 er dekket av Norges Idrettsforbund, og deres forsikring hos Gjensidige.

Det blir sendt ut egen informasjon til klubbene om dette.


Utvidet lisens/konkurranselisens:

Denne koster kr. 150,- og SKAL betales av alle som skal delta på konkurranser, nasjonalt som internasjonalt.
I tillegg kan kjørere som ikke skal konkurrere også betale denne, da den gir bedre dekning på forsikringen enn grunnlisensen.

Forsikringen dekker utøver på vei til og fra treninger, under treningene og under konkurranser.
Det er derfor svært viktig å betale inn denne i god tid før deres første trening i regi av klubben, eller dersom dere nå f.eks. skal til
utlandet og trene før sesongstart.

 

Lisensordningen blir registrert via SportsAdmin.  De som betalte inn lisens foregående år, vil automatisk motta ny betalingsinformasjon for kommende års lisens.  Ny lisens blir sendt ut i januar måned.  
De som ikke betalte lisens foregående års og som skal ha lisens bestiller det via forbundskontoret.  Send en e-post til office@vannski.no, med følgende informasjon:

Fullstendig navn
Fullstendig adresse

Fødselsdato (dag/måned/år)
Medlemsklubb (tilsluttet NVWF, og som dere skal konkurrere for kommende sesong eller være mest aktive med)
E-post adresse (som dere bruker til daglig)

Så vil kontoret sende dere en e-post med betalingsinformasjon på lisensen.

Dere kan da enten betale via nettbanken til det kontonummeret som er oppgitt i e-posten. KID nummeret skal også benyttes her.
Eller så kan dere også velge å logge dere inn på deres side på Min Idrett, og betale online med bank/kredittkort.
På denne siden kan dere også sjekke kontaktinformasjonen dere, og evt. oppdatere dette selv.
Dersom dere ikke tidligere har vært inne på denne siden, kontakt NIF-IT Support på telefon 21029090 eller minidrett@idrettsforbundet.no 

Når du betaler din lisens og registrerer deg så vil personopplysninger (navn, adresse, e-mail, kjønn, fødselsdato, klubbtilhørighet) registreres og oppbevares i NVWFs dataregister slik at NVWF skal kunne administrere de innbetalte lisensene igjennom sesongen.
 


Frist til å melde skade – Ulykkes-/ idrettsskade 

 

Skade/krav må meldes til Gjensidige så fort som mulig etter skaden har skjedd og senest innen ett år etter at forsikrede/ den som har rett til erstatningen fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, ellers bortfaller retten til erstatning. Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold melde skaden elektronisk www.gjensidige.no/idrettsforsikring slik at vedkommende kommer under behandling så tidlig som mulig.


NVWF betalte lisenser pr 080923Forsikringsbevis og -vilkår hos Gjensidige (gjeldende fra 01.01.2023)