LisenserHvert år betaler klubbene for grunnlisens for alle sine medlemmer inn til forbundet.
Dette gjelder for alle over 13 år. Denne lisensen inkluderer en ulykkesforsikring på medlemmene.
De under 13 er dekket av Norges Idrettsforbund, og deres forsikring hos Gjensidige.

Det blir sendt ut egen informasjon til klubbene om dette.


Utvidet lisens/konkurranselisens:

 

Denne koster kr. 150,- og SKAL betales av alle som skal delta på konkurranser, nasjonalt som internasjonalt.
I tillegg kan kjørere som ikke skal konkurrere også betale denne, da den gir bedre dekning på forsikringen enn grunnlisensen.

Forsikringen dekker utøver på vei til og fra treninger, under treningene og under konkurranser i Norge.
Det er derfor svært viktig å betale inn denne i god tid før deres første trening i regi av klubben, eller før første konkurranse dere skal delta på.
Skal man til utlandet, vil ikke utgifter som oppstår der ift. skade/ulykke dekkes via lisensen.  Da må utøver (eller klubb) ha egen reiseforsikring som vil dekke dette.
For å melde skade, se lenger ned i teksten.

 

Norges Vannski og Wakeboard Forbund (NVWF) har tatt i bruk idrettens nye lisensløsning igjennom MinIdrett.
Den gamle ordningen via SportsAdmin gjelder nå ikke lenger.
Dette medfører noen små endringer i forbindelse med lisenskjøp.

For å kjøpe lisens må du gå til siden: https://www.minidrett.no/lisens/cmghgmef0001kd7c7030
Logg på med din personlige bruker til MinIdrett for å kjøpe lisens til deg eller dine familiemedlemmer.

Vær oppmerksom på at dere må ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NVWF for å få lisens.

Skulle det være problemer med å få opp lisensen, ta kontakt med forbundskontoret på office@vannski.no

Det skal også være mulig å kunne bestille lisens til seg selv eller familiemedlem når dere er innlogget i MinIdrett.
De som har utfordringer med dette kan bestiller det via forbundskontoret. Send en e-post til office@vannski.no, med følgende informasjon:

Fullstendig navn
Fullstendig adresse

Fødselsdato (dag/måned/år)
Medlemsklubb (tilsluttet NVWF, og som dere skal konkurrere for kommende sesong eller være mest aktive med)
E-post adresse (som dere bruker til daglig)

Så vil kontoret tildele dere ny lisens.

Som nevnt over så skjer betaling av lisens på deres side på Min Idrett, og betales online med bank/kredittkort.
På denne siden kan dere også sjekke kontaktinformasjonen dere, og evt. oppdatere dette selv.
Dersom dere ikke tidligere har vært inne på denne siden, kontakt NIF-IT Support på telefon 21029090 eller minidrett@idrettsforbundet.no 

Når du betaler din lisens og registrerer deg så vil personopplysninger (navn, adresse, e-mail, kjønn, fødselsdato) registreres og oppbevares i NVWFs lisens datarbase slik at NVWF skal kunne administrere de innbetalte lisensene igjennom sesongen.
 


Frist til å melde skade – Ulykkes-/ idrettsskade 

 

Skade/krav må meldes til Gjensidige så fort som mulig etter skaden har skjedd og senest innen ett år etter at forsikrede/ den som har rett til erstatningen fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, ellers bortfaller retten til erstatning. Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold melde skaden elektronisk www.gjensidige.no/idrettsforsikring slik at vedkommende kommer under behandling så tidlig som mulig.

Forbundets utvidede lisens/konkurranselisens er gyldig i hele verden, men dekker ikke akutt behandling og utgifter i utlandet.
Alle skader som oppstår under trening og konkurranser i Norge, er utøver dekket og vil få hjelp til behandling og utgiftsdekning via
Idrettens Helsesenter (Idrettens Skadetelefon).  Denne hjelpen gjelder også for utøver som skader seg i utlandet.  Alle utgifter og hjelp
til behandling i Norge er dekket (mot at utøver melder inn skaden til Gjensidige).

Akutt behandling og utgifter i utlandet vil dekkes av forbundets reiseforsikring.
Dette gjelder for alle reiser i forbundets regi til utlandet for utøver, trener/leder, reise-/lagleder – på treninger, samlinger, konkurranser og
internasjonale mesterskap (for de som tas ut til det).
Forbundets trenere og ledere er blitt grundig informert om dette.

Utøvere som reiser til utlandet i egen regi, eller med sin klubb dekkes ikke av denne reiseforsikringen. Utøver (eller klubb) må da ha egen reiseforsikring.NVWF betalte lisenser pr 220724Forsikringsbevis og vilkår hos Gjensidige (gjeldende fra 01.01.2024)