Delfincupregler


Klasseinndeling

0-10 år (til og med det året man fyller 10 år)

11-12 år

13-14 år

15-17 år

Sammenslåing av klasser

Om antall startende i en klasse er færre enn tre kan arrangørene slå sammen klasser. Fortrinnsvis skal gutter og jenter slås sammen før ulike aldersklasser slås sammen.

Antall runder

Det arrangeres minimum en runde per gren i hver delfincup.

Slalom

Antall passeringer i slalom er begrenset til 4. Deltagerne kan selv velge om de vil kjøre funkbanen eller A-banen, men antall passeringer i funkbanen er begrenset til 3. Etter 3 gjennomkjøringer i funkbanen må utøveren fortsette i den store banen og må der starte på en hastighet lavere enn den siste passeringen han/hun kjørte i funkbanen.

0-10 år

11-12 år

13-14 år

15-17 år

Max hastighet funkbanen

46

46

46

46

Max hastighet A-banen

52

55

55

55/58

I funkbanen gis det ikke poeng for kvarte eller halve bøyer, kun hel bøye regnes med. I A-banen gis det poeng for både kvarte, halve og hele bøyer. Det er samme poeng uansett om det brukes en eller to ski.

Km/t

Poeng per bøye funkbanen / A-banen

16

1 / 10

19

1 / 10

22

1 / 10

25

1 / 10

28

1 / 10

31

1 / 10

34

1 / 10

37

1 / 10

40

1 / 10

43

1 / 10

46

1 / 10

49

10

52

10

55

10

58

10

Hopp

Hopphøyde er 1,50. Det kan hoppes på lavere høyde om det er flertall for det blant deltagerne og det er praktisk mulig for arrangøren å senke hoppet.

Båtens plassering i banen er valgfri ut fra deltager/treners ønske.

Det gis poeng både for stående hopp (10 poeng) og fall (1 poeng). Lengde teller ikke. Hver utøver har tre hopp slik at max poengsum i hopp kan bli 30 poeng.

0-10 år

11-12 år

13-14 år

15-17 år

Max hastighet

36

39

42

45

Trick

I trick har utøveren 2 x 20 sekunder. Båten stopper kun hvis løperen skal ta av eller på en ski, og ved fall.

Det gis poeng for samme trick kun en gang.

Det kan det utføres både egne delfintrick og trick fra det offisielle regelverket. Poeng for delfintrick er begrenset til 50. Det er ingen begrensning på hvor mange poeng som kan oppnås fra det offisielle regelverket.
Delfintrickene

#

To ski

En ski

Omvendt trick

1

Holde med en hånd (den andre skal holdes rett opp i minst 2 sekunder)

4

6

Ja

2

Holde opp en ski i minst 2 sekunder

6

.

Ja

Trick

3

Holde med en hånd og samtidig løfte en ski i minst 2 sekunder

8

.

Ja

mellom

4

3 knebøyinger ("rumpa" skal berøre vannet)

4

6

.

bølgene

5

4 svinger mellom bølgene (frem til toppen på bølgene)

6

8

.

6

Som nummer 5. men holde med en hånd

8

10

Ja, med andre hånden

7

Som nummer 5. men løfte en ski

10

.

Ja, med andre benet

8

Kjøre over Bølgen utover

8

10

Ja, på den andre bølgen

9

Kjøre over Bølgen innover

8

10

Ja, på den andre bølgen

Krysse

10

Kjøre over begge bølgene uten å stoppe i midten

15

20

Ja, fra den andre siden

bølger

11

Som Nummer 8 men med et ben løftet

10

.

Ja, med det andre benet løftet

12

Som Nummer 9 men med et ben løftet

10

.

Ja, med det andre benet løftet

13

Som Nummer 10 men med et ben løftet

20

.

Ja, med det andre benet løftet


Dommere

For å forenkle for arrangøren er det tillatt å bruke kun en dommer.

Startkontigent

Begrenset til kr 50,- pr deltager, pr. gren.

Premiering

Det skal være (enkel) premiering, og premiene skal være like for alle deltagerne.


Delfincupen arrangeres som et rent rekruttarrangement, og kan ikke integreres i homologerte konkurranser.