NVWFs vannskikomite 2022/2023

Oppdatert etter godkjenning av forbundsstyret på styremøte 02 2022/2023, 14.-15. januar 2023.