NVWFs vannskikomite 2023/2024

Oppdatert etter godkjenning av forbundsstyret på styremøte 02 2023/2024, 11. desember 2023.