Konkurranseregler vannski:

International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF) oppdaterer konkurransereglene hvert år.  

IWWF Europe&Africa (E&A) har noen tilleggsregler som brukes i Europa. Dette er blant regler for de forskjellige aldersklassene, utdanning av funkjsonærer osv.

Begge disse regelheftene finnes på: https://www.waterskieurope.com/rules/ 


I Norge har vi egne regler for NM: NM Reglement revidert 14. desember 2022

Regelendringer vannski 2019


Konkurranseregler paravannski:

Disse reglene bygger på konkurransereglene for vannski.

Det er bygd opp på samme måte med et generelt regelverk fra IWWF og tilleggsregler fra E&A.

Alle reglene for pavannski finner her: https://www.waterskidiseurope.com/rules


Vannski for barn:

Delfincupreglene: http://www.vannski.no/p/15091/...

NIFs barneidrettsregler: https://www.idrettsforbundet.n...