NVWFs wakeboardkomite 2023/2024

Oppdatert etter godkjenning av forbundsstyret på møte 02 2023/2024, 11. desember 2023.