NVWFs wakeboardkomite 2022/2023

Oppdatert etter godkjenning av forbundsstyret på møte 03 2022/2023, 6. mars 2023.