Helsedirektoratet har åpnet for organisert idrettslig aktivitet

Postet av Stephen Smithurst den 3. Apr 2020

I pressekonferanse onsdag 1. april kl. 11.30 informerte Helsedirektoratet at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers. i gruppe, min. 2 m avstand både innad i gruppa og til andre grupper, håndhygiene, hosteregler etc.).

Norges Idrettsforbund har også kommet med et sett anbefalinger som skal gjelde for alle særforbund.

Ut i fra disse overordnede anbefalinger har styret i NVWF nå lagd forbundet sine koronavett regler som har blitt sendt ut til alle klubbene.  Dette er for de som ønsker og har mulighet til å komme i gang med aktivitet nå fra påsken av, og er styrende for aktiviteten fremover inntil annen informasjon som måtte komme fra myndighetenes side.

Reglene baseres på en streng fortolkning av helsedirektoratets vedtak og veiledning for hindre smitterisiko i forbindelse med utøvelse av aktiviteten. Det vil si at aktiviteten ikke skal medføre økt smitterisiko.
Gjør den det vil ordningen kunne bli opphevet.

NVWF regner med at de klubbene som setter i gang med aktivitet nå fremover informerer sine medlemmer om det.  Klubbene bør også komme med oppsett på hvordan aktiviteten på anlegget skal gjennomføres.


NVWFs koronavett regler

Helsedirektoratet - veileder for næringsliv, idrett, kultur og andre virksomheter

Norges Idrettsforbund - anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet.

Norges Idrettsforbund - temaside om koronavirus

Folkehelseinstituttet - temaside om koronavirus