Samordnet rapportering for 2020

Postet av Stephen Smithurst den 7. Apr 2021

Alle klubber skal i påsken ha mottatt informasjon på e-post fra Norges Idrettsforbund vedr årets samordnet rapportering og hvordan dette skal gjennomføres.
Fristen for å rapportere er 30. april 2021, men det anbefales å gjøre det tidligere slik at man er sikker på at alt blir riktig.

Idrettsregistreringen – samordnet rapportering – gjøres i Idrettens medlemssystem – Klubbadmin, og må gjøres av klubbens leder.

Dette skal leder registrere:

  • Medlemstall og aktivitetstall for 2020 (pr. 31.12.20).
  • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
  • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført. NIF har utsatt fristen for gjennomføring   av årsmøter i 2021 til 15. juni)
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

NIF IT har laget mange hjelpeverktøy for deg som skal gjøre registreringen og det arrangeres også webinarer du kan følge, dersom du trenger veiledning underveis.


Medlemstall og Aktivitetstall
Det er som alltid viktig å rapportere inn riktige medlemstall og aktivitetstall. NVWF har i dag 3 godkjente grener i vår idrett:
-Vannski
-Wakeboard
-Barfot
-I tillegg skal klubbene også registrere antall funksjonshemmede aktive man har.

Det er viktig at klubbene som arrangerer treninger i de forskjellige grenene rapporterer dette. Noen personer kan være aktiv i flere grener, og da skal de telles med der de er aktive. Dette kan utgjøre at aktivitetstallene blir høyere enn medlemstallet, og det er riktig.


Hva regnes som aktivt medlem?

  • Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.   
  • Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  
  • Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  
  • Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer.


Trenger du hjelp?
Ta da kontakt med forbundskontoret på office@vannski.no eller telefon 21029870 dersom du skulle ha spørsmål rundt dette med samordnet rapportering.