Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam

Postet av Stephen Smithurst den 3. Jun 2021

Alle idrettens organisasjonsledd  kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Programmet Helse

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med minoritetsbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom 
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne 

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om mellom 30 000 og 1,4 millioner totalt for prosjektperioden. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist 15. august 2021

Søknadsfristen er 15. august 2021 for prosjekter med oppstart i januar 2022. Du må bli opprettet som søker i god tid før fristen.

For å bli opprettet som søker

 1. Ta kontakt med ditt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale. 
 1. Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du skriver 4 setninger om:
 • prosjektets bakgrunn
 • prosjektets målsetting
 • prosjektets målgruppe
 • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets 
 1. NIF sender deg en epost om du kan bli opprettet som søker.
 2. Opprett en bruker på deg selv i damnett.no
 3. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema i damnett.no.

Les mer her https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/ og

Her https://dam.no/programmer/helse/om-programmet/

Stiftelsen Dam kunngjør hvem som får midler 15. desember 2021.

 

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet)

Stiftelsen Dam lyser kontinuerlig ut midler gjennom Aktivitetsprogrammet. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.

Målgruppen er sårbare eldre.

Les mer her Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Her er søknadsfristen løpende helt til potten med midler er tom. Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget. Følg trinn 1-3 som ovenfor for å bli opprettet som søker. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema i dam.smapply.io.

 

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no