Digital samling NVWFs ungdomslag vannski 18. november

Postet av Stephen Smithurst den 19. Nov 2021

DIGITAL SAMLING UNGDOMSLAGET

Ungdomslaget 2022 hadde sin første samling 18.11.21. Samlingen ble avholdt digitalt. Utøverne fikk litt informasjon om laget samt hvilke krav og forventninger som settes til de. De laget også i år en ordsky som beskriver utøvernes forventninger til å tilhøre laget. Fine ord som vi skal ha med oss gjennom hele sesongen.

For å kunne ha det morsomt på vann når temperaturen igjen begynner å stige er det viktig å komme tidlig i gang med arbeidet frem mot neste sesong. NIF har de siste årene jobbet frem et godt tilbud av E-læringsprogram hvor vi finner mye aktuelt for våre utøvere.
Vi har valgt å legge fokus på idrettsernæring, og ønsker at våre utøvere skal øke sin kunnskap innenfor temaet. Kursmodulen «Idrettsernæring Modul 1» skal derfor gjennomføres av alle ungdomslagets utøvere. Modulen inneholder grunnleggende kunnskap om idrettsernæring, og er rettet mot utøvere fra 13 år. Kurset har en avsluttende test som må bestås for å motta kompetansebevis. Modulen er en del av trenerløypa og legges in i utøverens idretts CV. På samlingen gikk vi i fellesskap gjennom første del av programmet for å gjøre alle kjent med hvordan dette fungerer.
Det ble også repetert informasjon rundt idrettens dopingarbeid, og programmet «Ren utøver». I år gjennomføres repetisjonsmodul for alle som tok dette programmet i fjor. Lagets nye utøvere skal igjennom hele opplæringen.

 

                           

Ungdommene fikk deretter komme med ønsker og innspill til sesongplanen. Tilbakemeldingene viser at de ønsker å fortsette med mye av det samme som vi har gjort tidligere. De ønsker at det trenes på flere arenaer, og at samlingene gjerne er grenspesifikke. De ønsker å fortsette å bruke ressurser både fra andre og i eget lag, og synes det gir de godt treningsutbytte på samlinger. Alle innspill rundt samlinger, konkurranser og det sosiale tar vi med oss når vi nå setter endelig sesongplan for 2022.

 

Dette virker som en herlig gjeng motiverte ungdommer som er klare for å jobbe godt mot en ny sesong. Vi er klare for å bistå de med de ressurser vi har, og ser frem imot en ny sesong, både på land og i vann, hvor disse utøverne skal få ut sitt beste!

 

Monica og Monika