Støtte til utenlandsturer for yngre utøvere wakeboard

Postet av Stephen Smithurst den 29. Apr 2022

For å utvikle yngre utøvere videre har NVWFs wakeboardkomite etablert en støtteordning for utenlandstrening utenfor den norske sesongen på wakeboard.
Støtten er beregnet på unge talentfulle utøvere i alderen 12-19 år.
Ordningen gjelder for utøvere som ikke er på elitelaget/landslaget wakeboard, men konkurrerer på wakecuper og har som intensjon å delta i NM.
Hver søknad blir vurdert individuelt. 

Frist for å søke støtte for hele året er 15 juni og det er mulig å søke om flere turer.
De som har vært på treningsreise før juni får tildelt støtte i etterkant.
Hvor mye støtten blir på kommer an på hvor mange søknader vi får inn.

Foresatte må søke for mindreårige utøvere

Støtten utbetales etterskuddsvis.
Mottager forplikter seg til å sende reisebrev med både tekst og bilder til NVWF innen 7 dager etter hjemkomst. Dette kan bli publisert på forbundets hjemmeside (www.vannski.no).
Etter mottatt reisebrev blir støtten utbetalt.
Utøveren forplikter seg også til å sørge for å ha gyldig utvidet lisens og reiseforsikring før avreise og medlemskap i en av NVWF sine klubber.
 
Beløpet kan utbetales som trekkfritt stipend, eller mot innlevering av bilag fra reise/opphold.
Informasjon i forhold til disse vil bli sendt de som blir tildelt støtte.

Kortfattet søknad sendes til forbundskontoret på e-post til office@vannski.no innen fristen 15. juni