Tildeling spillemidler utstyr 2021

Postet av Stephen Smithurst den 2. Mai 2022

Norges Idrettsforbund har informert at spillemidlene til utstyr for 2021 er endelig godkjent og at 35,9 millioner kroner vil de nærmeste dagene bli utbetalt til idrettslagene, samt noen særforbund/særkretser.

Dekningsgraden for idrettslagene ligger på 77,6% av godkjent søknadssum.

Det var fire av NVWFs klubber som søkte om midler innunder denne ordningen, og som vil da få utbetalt til sammen kr. 182.121,-.

Arendal WBK (kjøp av wakeboard)
Godkjent søkebeløp: kr. 29.312,- - Sum til utbetaling: kr. 22.733,-

Lillehammer VSK (kjøp av vannski)
Godkjent søkebeløp: kr. 4.500,- - Sum til utbetaling: kr. 3.490,-

Svorken VSK (kjøp av bølgebrytere og vannski)
Godkjent søkebeløp: kr. 8.523,- - Sum til utbetaling: kr. 6 .610,-

Ulvik VSK (kjøp av båt)
Godkjent søkebeløp: kr. 192.487,- - Sum til utbetaling: kr. 149.288,-


Vi gratulerer klubbene med tildelingen!


Neste søknadsrunde for utstyr kjøpt i 2022, vil skje på nyåret 2023.