NVWF resertifisert som Rent Særforbund

Postet av Stephen Smithurst den 15. Jun 2022

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund har av Antidoping Norge blitt resertifisert som Rent Særforbund.
Denne gjelder for to nye år, frem til 30. juni 2024.

NVWFs generalsekretær hadde et oppfølgingsmøte med Antidoping Norge tidligere i våres, der eksisterende Handlingsplan samt Beredskapsplan ble gått igjennom. Dette for å se hva NVWF og våre klubber/medlemmer har gjort i den siste 2-års perioden.
Så ble dette sendt inn til godkjenning, og kontoret fikk nå beskjed om at alt var i orden og NVWF er da godkjent for 2 nye år.

NVWF skal fortsette det arbeidet som er satt i gang, noe klubbene og medlemmene våre vil bli informert om fremover.