Protokoll fra NVWFs ting 2023 er nå klar

Postet av Stephen Smithurst den 8. Nov 2023

Forbundstinget 2023 ble avholdt lørdag 28. oktober på Thon Oslo Airport, Gardermoen.

Totalt antall deltakere denne dagen (inkludert forum i forkant og middag i etterkant) var 87, hvorav 36 var under 26 år!!
Det vil si at rundt 41% av deltakerne var ungdom/unge voksne..
Veldig flott å se at så mange deltar på dette.  Det er de som forhåpentligvis skal ta over som ledere, trenere m.m. i klubber og forbund.

Protokollen fra tinget er sendt ut til forbundets organisasjonsledd, NIF, NVWFs representant i NIF, regnskapsfører og revisor.

I tillegg ligger den ute på vår hjemmeside, under arkfanen Dokumenter.

Referat fra forum og grenforum vil bli sendt og lagt ut når det er klart.