Søknad om spillemidler til utstyr som er innkjøpt i 2023

Postet av Stephen Smithurst den 5. Feb 2024

Det er nå klart for en ny søknadsrunde for spillemidler til utstyr. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2023 (med fakturadato i 2023). 

Søknadsfristen er onsdag 6 mars 2024. 


Det oppfordres til å være tidlig ute med søknaden. 

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på Norges idrettsforbunds nettsider, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger.

Se brukerveiledning for å søke

Personer med følgende funksjoner i gruppe for særidrett eller allidrett har tilgang til å søke om utstyrsmidler:

  • Leder
  • Daglig leder
  • Adm.leder (ansatt)
  • Org.ansvarlig (KL)