NVWFs Seniorutvalg er i gang

Postet av Stephen Smithurst den 11. Apr 2024

På fjorårets forum og ting ble det oppfordret til at det skulle opprettes et seniorutvalg.

Det nye styret begynte arbeidet med dette etter tinget og vedtok et mandat for utvalget.  Det ble så satt ned et par personer i styret som skulle jobbe med å skaffe medlemmer.

På sist styremøte 11. mars, var det på plass fire personer som styret godkjente inn i utvalget.  De fikk i oppgave med å konstituere seg, velge en leder samt jobbe for å skaffe et femte (og siste) medlem til utvalget.

Seniorutvalget gjorde da dette på sitt møte 3. april. Referatet fra møtet finnes her.

Medlemmene av utvalget er:

Gisle Erichsen
leder for wakesurfklubben HallingSurf, startet opp grenen i Norge og ønsker å få mer aktivitet og oppmerksomhet rundt den. 

Ole Johan Bjørnøe 
tilknyttet Kvelde VSK, har vært aktiv i mange år og har erfaring med coaching og internasjonale stevner.

Mona Poppe 
tilknyttet Sauherad IL, kabelbane for wakeboard, har kjørt i syv sesonger og vil gjerne lære mer og heve nivået sitt.

Runar Jeistad 
tilknyttet Moelv VSK og har kontakt med Neglespretten W og BFK.

Gisle Erichsen ble valgt som leder av seniorutvalget.

Vi ønsker medlemmene av forbundets seniorutvalg velkommen, og gleder oss til det arbeidet dette utvalget skal gjøre fremover.