Invitasjon til grenmøte wakeboard 12. juni 2024, kl. 20.00 på Teams

Postet av Stephen Smithurst den 29. Mai 2024

Etter tilbakemeldinger ønsker forbundsstyret å invitere alle i wakeboardmiljøet til møte.

Møtet vil ledes av forbundets president, visepresident og generalsekretær.

Temaer vi ønsker å fokusere på er:

  • Forventninger til forbund
  • Forventninger til klubb
  • Organisering
  • Laguttak
  • Støtte og tilskuddsordninger


Er det andre temaer som ønskes belyst, ber vi om at dette meldes inn til forbundskontoret (office@vannski.no) innen 7. juni 2024.


Delta her på Teamsmøtet 12. juni kl. 20.00


Hilsen styret i NVWF