Utkast ny strategiplan 2024-2028 for NVWF

Postet av Stephen Smithurst den 3. Jun 2024

Styret i NVWF har dette halvåret jobbet frem et utkast til ny strategiplan som skal vedtas på tinget i oktober.

Dette dokumentet er svært viktig for vårt forbunds fremtid for de kommende år og planen vil være førende for alle medlemmer, klubber og styre/komiteer/utvalg i NVWF.

Derfor er det svært viktig at dokumentet er best mulig gjennomarbeidet av alle ledd før vi kommer til tinget.

Strategiplanen 2024-2028 er blitt sendt ut til forbundets organisasjonsledd på høring. 

Denne planen ligger nå ute på vår hjemmeside, under arkfanen Dokumenter

Alle som vil kan lese igjennom dokumentet, og dersom det er ting man ønsker tatt med der, fjernet eller endret, oppfordres dere til å kontakte deres klubb med deres ønsker. De vil da kunne formidle dette tilbake til forbundskontoret.

Høringsfristen er satt til 15. august 2024, så jo tidligere klubbene får tilbakemeldinger, jo bedre tid har de til å bearbeide disse.