Arrangementsstøtte

 
Forbundet gir et økonomisk tilskudd til arrangør av konkurranser.
Satsene for 2024 er godkjent på styremøte 04 2023/2024, 25. januar 2024.

Søknadsdato for internasjonale ranking list konkurranser vannski er hvert år i  november.
Det er også andre frister på nasjonal ranking list og normal homologerte konkurranser.
For å tilpasse dette settes det opp  en felles frist for å søke arrangementer og -støtte.  Den blir 1. mars 2024.
Søknader mottatt etter denne datoen er ikke NVWF forpliktet til å støtte.

Søknadsskjema finner du her: Søknad om konkurransestøtte
 
 

 Søknadsfrist: 1. mars 2024

 


Delfincup vannski, wakeboard, barfot kr 2.500,- (Delfincup kan det søkes om frem til 1. juni 2024)

 Vannski inkl. Para:Frist 1. mars
NM (Aldersbestemt, Open og Para. samlet)25.000
NM (kun Aldersbestemte klasser)20.000
NM (kun Open og Para. klasser)15.000
Normal homologert konkurranse, minimum 2 runder1.250 pr dag
Ikke homologert konkurranse, minimum 2 runder500 pr dag
Ranking list, minimum 2 runder2.000 pr dag
Ekstra tilskudd hvis det er påkrevd med internasjonale funksjonærer som må hentes fra utenlandet 1.500 pr konkurranseWakeboard båt og kabel:Frist 1. mars
NM båt7.000
NM kabel (aldersbestemt, open og para. samlet. Nat. 3 (evt. 4) star)15.000
NM kabel (kun aldersbestemte klasser. Nat. 3 (evt. 4) star)15.000
NM kabel (kun open og para. klasser. Nat. 3 (evt. 4) star)15.000
NM båt og kabel samlet18.000
Ingen klassifisering1.500
Nasjonal klassifisering (Nat. 2 star)1.500
Internasjonal klassifisering2.000
Ekstra tilskudd hvis det er påkrevd med internasjonale funksjonærer som må hentes fra utenlandet
1.500 pr konkurranseBarfot:


   Frist 1. mars
NM hvis arrangert i Norge (homologert)               6.000
 

 

Klubbene vil få utbetalt støtte etter avholdt konkurranse. Hvis søknad mottas etter 1. mars 2024 eller om de nedenfor nevnte krav ikke oppfylles, er ikke NVWF forpliktet til å gi støtte. Støtte utbetales alltid i etterkant av hver komplett og, i henhold til dette dokument, gjennomført konkurranse.

 


Følgende krav skal være oppfylt for at støtte skal utbetales:

  
  • Invitasjon til konkurransen skal være forbundet i hende senest 3 uker før konkurransestart. Invitasjon skal inneholde opplysninger om tid, sted, kontaktperson, homologering/klassifisering
  • Liste over innbetalte lisenser, og innbetalingen, skal foreligge hos forbundet senest 1 uke etter avsluttet konkurranse
  • Konkurranserapport skal fylles ut og være forbundet i hende senest en uke etter avsluttet konkurranse.
    Resultater, enten som fil vedlegg eller link, skal følge med konkurranserapporten.  Dersom det ikke gjør det, vil ikke utbetaling av støtte finne sted før kontoret har mottatt dette.
    Link til konkurranserapporten: Konkurranserapport
 


I tillegg dekker NVWF startkontingenter for de elitenålsutøvere som har deltatt på konkurranser. Elitenålsinnehaverne betaler sin startkontingent på konkurransene (NM og uhomologerte konkurranser er unntatt) og søker forbundet om å få refundert dette etter avholdt sesong.