Arrangementsstøtte

 
Forbundet gir et økonomisk tilskudd til arrangør av konkurranser. Satsene for 2019 er som for 2018.
Det har blitt endringer internasjonalt på søknadsdato for internasjonale ranking list konkurranser vannski. Den var i november.
I tillegg til at det har blitt andre frister på nasjonal ranking list og normal homologerte konkurranser.
Så de to tidligere fristene som vi hadde på våre søknader (15.januar og 15.februar) vil ikke gjelde i år.
Det settes da opp til en felles frist for å søke arrangementsstøtte.  Den blir 25. januar 2019.
Søknader mottatt etter denne datoen er ikke NVWF forpliktet til å støtte.

Søknadsskjema finner du her
 
 

 Søknadsfrist: 25. januar 2019

 


 Delfincup vannski, wakeboard, barfot kr 5000,- (Delfincup kan det søkes om frem til 1. juni 2019)

 Vannski inkl. Para:Frist 25.januarFrist 2
NM (Aldersbestemt, Open og Para. samlet)12.0009.000
Normal homologert konkurranse, minimum 2 runder2.500 pr dag2.000 pr dag
Ikke homologert konkurranse, minimum 2 runder1.000 pr dag500 pr dag
Ranking list, minimum 2 runder4.000 pr dag2.000 pr dag
Ekstra tilskudd hvis det er påkrevd med internasjonale funksjonærer som må hentes utenlands 3.000 pr konkurranse2.000 pr konkurranseWakeboard båt og kabel:Frist 25.januarFrist 2
NM båt7.0005.000
NM kabel ( Nat.4 star)6.0004.000
NM båt og kabel samlet9.0006.000
Ingen klassifisering3.0002.000
Nasjonal klassifisering (Nat. 2 star)3.0002.000
Internasjonal klassifisering4.0003.000
Ekstra tilskudd hvis det er påkrevd med internasjonale funksjonærer som må hentes utenlands
3.000 pr konkurranse2.000 pr konkurranseBarfot:Frist 25.januarFrist 2
NM hvis arrangert i Norge (homologert)               6.0004.500Klubbene vil få utbetalt støtte etter avholdt konkurranse. Hvis søknad mottas etter 25. januar 2019 eller om de nedenfor nevnte krav ikke oppfylles, er ikke NVWF forpliktet til å gi støtte. Støtte utbetales alltid i etterkant av hver komplett og, i henhold til dette dokument, gjennomført konkurranse.


Følgende krav skal være oppfylt for at støtte skal utbetales.

  
  • Invitasjon til konkurransen skal være forbundet i hende senest 3 uker før konkurransestart. Invitasjon skal inneholde opplysninger om tid, sted, kontaktperson, homologering/klassifisering
  • Liste over innbetalte lisenser, og innbetalingen, skal foreligge hos forbundet senest 1 uke etter avsluttet konkurranse
  • Konkurranserapport skal fylles ut og være forbundet i hende senest en uke etter avsluttet konkurranse.
    Resultater, enten som fil vedlegg eller link, skal følge med konkurranserapporten.  Dersom det ikke gjør det, vil ikke utbetaling av støtte finne sted før kontoret har mottatt dette.
    Link til konkurranserapporten: http://www.vannski.no/p/12075/konkurranserapport
 


I tillegg dekker NVWF startkontingenter for de elitenålsutøvere som har deltatt på konkurranser. Elitenålsinnehaverne betaler sin startkontingent på konkurransene (NM og uhomologerte konkurranser er unntatt) og  søker forbundet om å få refundert dette etter avholdt sesong.

Levert av IdrettenOnline