Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen ”spillemidler til utstyr ” kan klubbene søke på hvert år.

Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar til 31. desember for søknadsåret det gjelder.
Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett, og må være innkjøpt og betalt i søkeråret.
Kvitteringene for kjøp vil bli dokumentasjon for søknad, og følge denne.  Dette for å forenkle ordningen noe.

Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne
dekning for.

Klubber som er medlem av NVWF kan søke om støtte til følgende type utstyr:

 
  • Sit-ski
  • Vannski
  • Wakeboard
  • Stor trampoline
  • Båt 
  • Bølgebrytere (maks. kr. 100.000,- pr. søknad)
  • Hoppmålings- og tidtakingsutstyr
  • Rails (kickers/sliders) (maks. kr. 100.000,- pr. søknad)
 
Det vil bli sendt ut informasjon fra Norges Idrettsforbund på e-post til alle klubber i god tid før ordningen trer i kraft, dvs. midten av januar 2019.

Søknadsfrist vil være onsdag 6. februar 2019.

Se foreløpig informasjon fra NIF

For ytterlige informasjon eller spørsmål, kontakt office@vannski.no
Levert av IdrettenOnline