Stipend til utenlandstrening for yngre utøvere

For å utvikle yngre utøvere videre har NVWF etablert en stipendordning for utenlandstrening utenfor den norske sesongen. Stipendet er beregnet på unge talentfulle utøvere i alderen 13-19 år. Ordningen gjelder for utøvere både fra vannski, wakeboard og barfot som ikke er tatt ut på noen av forbundets lag. (endret av styret i NVWF, deres e-post vedtak av 6. desember 2019. Vedtaket gjelder fra og med søkerunden våren 2020)

Det er to søknadsfrister pr. år, 1. september for treningsturer i perioden 1. september - 31. januar, og 1. februar for perioden 1. februar - 15. juni. Kun søknader som er mottatt på søknadsskjema innen fristen vil bli behandlet. Det gis ikke stipend for reiser som allerede er foretatt. Det gis kun stipend for en reise pr. vintersesong.

Det kan gis inntil 15 stipender a kr 1.000,- per søknadsomgang. Søknadene avgjøres av NVWFs styre eller de styret utpeker.
(beløpet justert fra kr. 3.000,- til kr. 1.000,- av styret i NVWF, deres e-post vedtak av 6. desember 2019. Vedtaket gjelder fra og med søkerunden våren 2020) 

Stipendet utbetales etterskuddsvis. Stipendmottager forplikter seg til å sende reisebrev med både tekst og bilder til NVWF innen 14 dager etter hjemkomst. Dette kan bli publisert på vannski.no. Etter mottatt reisebrev blir stipendet utbetalt. Utøveren forplikter seg også til å sørge for å ha gyldig utvidet lisens og reiseforsikring før avreise.

Beløpet kan utbetales som trekkfritt stipend, eller mot innlevering av bilag fra reise/opphold.

Foresatte må søke for mindreårige utøvere