Stipend til utenlandstrening for yngre utøvere

For å utvikle yngre utøvere videre har NVWF etablert en stipendordning for utenlandstrening utenfor den norske sesongen. Stipendet er beregnet på unge talentfulle utøvere i alderen 13-19 år. Ordningen gjelder for utøvere både fra vannski, wakeboard og barfot som ikke er tatt ut på elitelag.

Det er to søknadsfrister pr. år, 1. september for treningsturer i perioden 1. september - 31. januar, og 1. februar for perioden 1. februar - 15. juni. Kun søknader som er mottatt på søknadsskjema innen fristen vil bli behandlet. Det gis ikke stipend for reiser som allerede er foretatt. Det gis kun stipend for en reise pr. vintersesong.

Det kan gis inntil 15 stipender a kr 3000,- per søknadsomgang. Søknadene avgjøres av NVWFs styre eller de styret utpeker.

Stipendet utbetales etterskuddsvis. Stipendmottager forplikter seg til å sende reisebrev med både tekst og bilder til NVWF innen 14 dager etter hjemkomst. Dette kan bli publisert på vannski.no. Etter mottatt reisebrev blir stipendet utbetalt. Utøveren forplikter seg også til å sørge for å ha gyldig utvidet lisens og reiseforsikring før avreise.

Det kreves ikke dokumentasjon av utgifter så lenge beløpet utbetales som et stipend.

Foresatte må søke for mindreårige utøvere


Levert av IdrettenOnline