For klubbene:

Dokumenter:


Generelle Dokumenter:


NVWFs koronavett regler - oppdatert 7. mai 2020

Helsemyndighetenes veileder for smittevern i idrett - oppdatert 18. juni 2020

Sjekkliste for godt smittevern - til bruk av klubbene - 11. mai 2020


NVWF strategiplan/handlingsplaner (årsplaner):


Lov for Norges Vannski og Wakeboard Forbund (godkjent 11. januar 2020)

NVWF strategiplan 2017-2020

NVWF styrets handlingsplan 2020

NVWF årshjul

NVWF handlingsplan antidoping (godkjent mai 2020)


NVWF tingdokumenter:

Tingprotokoll 2020 (kommer)
Agenda NVWF forum 2020
Valgkomiteens innstilling til tinget 2020
Tingpdokumenter 2020
Innkalling NVWFs Ting 2020

Tingprotokoll 2019
Tingdokumenter 2019

Tingprotokoll 2018
Tingdokumenter 2018


Tingprotokoll 2017
Tingdokumenter 2017


Tingprotokoll 2016
Tingdokumenter 2016

Tingprotokoll 2015


NVWF forum referater

NVWFs forum 2020
NVWFs forum 2019
NVWFs forum 2018
NVWFs forum 2017


NVWF styreprotokoller:

2019-2020 styreprotokoll 07
2019-2020 styreprotokoll 06
2019-2020 styreprotokoll 05
2019-2020 styreprotokoll 04
2019-2020 styreprotokoll 03
2019-2020 styreprotokoll 02
2019-2020 styreprotokoll 01

2018-2019 styreprotokoll 07
2018-2019 styreprotokoll 06
2018-2019 styreprotokoll 05
2018-2019 styreprotokoll 04
2018-2019 styreprotokoll 03
2018-2019 styreprotokoll 02
2018-2019 styreprotokoll 01

2017-2018 styreprotokoll 06
2017-2018 styreprotokoll 05
2017-2018 styreprotokoll 04
2017-2018 styreprotokoll 03
2017-2018 styreprotokoll 02
2017-2018 styreprotokoll 01

2016-2017 styreprotokoll 07
2016-2017 styreprotokoll 06
2016-2017 styreprotokoll 05
2016-2017 styreprotokoll 04
2016-2017 styreprotokoll 03
2016-2017 styreprotokoll 02
2016-2017 styreprotokoll 01


NVWF møtereferater komiteer oa:

2019 anleggskomiteen 8 januar


2020 wakeboard komiteen 12 mai
2020 wakeboard komiteen 11 januar
2019 wakeboard komiteen 22 mai
2019 wakeboard komiteen 14 april
2019 wakeboard komiteen 19. februar
2018 wakeboard komiteen 3 november
2018 wakeboard komiteen 22 september
2018 wakeboard komiteen 5. mai
2018 wakeboard komiteen 6. januar

2020 vannski komiteen 2 september
2020 vannski komiteen 9. mai
2019 vannski komiteen 22. september
2019 vannski komiteen 12 januar
2018 vannski komiteen 23. august
2018 vannski komiteen 28. mai
2018 vannski komiteen 20. februar
2017 vannski komiteen 6. desember

2020 Samarbeidsmøte vannski 11. januar
2019 Samarbeidsmøte vannski 12 januar
2018 Samarbeidstreff vannski 6. januar

Diverse:

Regler for NM - alle disipliner revidert 26.februar 2018

2020 Fullmaktsmatrise NVWF

2018 Instruks for styret i NVWF

2018 Instruks for generalsekretær i NVWF

2020 Mandat for NVWFs wakeboardkomite-vannskikomite 091020

2019 Mandat for NVWFs anleggskomite 

2020 Kriterier for å motta NVWFs anleggsstøtte


Levert av IdrettenOnline