For klubbene:

Dokumenter:


Generelle Dokumenter:

Idretten vil - Langtidsplan for norsk idrett 2023-2027

NVWFs koronavett regler - oppdatert 7. mai 2020

IWWF COVID-19 Event Guidelines - revised 25th March 2021

Helsemyndighetenes veileder for smittevern i idrett - oppdatert 13. januar 2022

Sjekkliste for godt smittevern - til bruk av klubbene - 11. mai 2020


NVWF strategiplan/handlingsplaner (årsplaner):


Lov for Norges Vannski og Wakeboard Forbund (godkjent 7. mars 2022 - endret på NVWFs ting 29. oktober 2022)

NVWF Strategiplan 2021-2024 (vedtatt av tinget 17. oktober 2020)

NVWF Handlingsplan styret 2023 (godkjent SM 02 2022/2023)

NVWF årshjul

NVWF handlingsplan antidoping (godkjent juni 2022 - gyldig ut 2024)

NVWF idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (godkjent august 2021 - gyldig ut 2023)

NVWF sanksjoner til idrettens bestemmelser om barneidrett (godkjent august 2021 - gyldig ut 2023)

NVWF retningslinjer for ungdomsidrett (godkjent august 2021 - gyldig ut 2023)


NVWF tingdokumenter:

NIFs presentasjon - Ungt lederskap og Engasjement 2022
Sunn Idretts presentasjon - Spis Smart 2022

Tingprotokoll 2022
Tingdokumenter 2022

Tingprotokoll 2021
Tingdokumenter 2021

Tingprotokoll 2020
Tingpdokumenter 2020

Tingprotokoll 2019
Tingdokumenter 2019

Tingprotokoll 2018
Tingdokumenter 2018


Tingprotokoll 2017
Tingdokumenter 2017


Tingprotokoll 2016
Tingdokumenter 2016

Tingprotokoll 2015


NVWF forum referater

NVWFs forum 2022
NVWFs forum 2021
NVWFs forum 2020
NVWFs forum 2019
NVWFs forum 2018
NVWFs forum 2017


NVWF styreprotokoller:

2022-2023 styreprotokoll 04
2022-2023 styreprotokoll 03
2022-2023 styreprotokoll 02
2022-2023 styreprotokoll 01

2021-2022 styreprotokoll 06
2021-2022 styreprotokoll 05
2021-2022 styreprotokoll 04
2021-2022 styreprotokoll 03
2021-2022 styreprotokoll 02
2021-2022 styreprotokoll 01

2020-2021 styreprotokoll 08
2020-2021 styreprotokoll 07
2020-2021 styreprotokoll 06
2020-2021 styreprotokoll 05
2020-2021 styreprotokoll 04
2020-2021 styreprotokoll 03
2020-2021 styreprotokoll 02
2020-2021 styreprotokoll 01

2019-2020 styreprotokoll 07
2019-2020 styreprotokoll 06
2019-2020 styreprotokoll 05
2019-2020 styreprotokoll 04
2019-2020 styreprotokoll 03
2019-2020 styreprotokoll 02
2019-2020 styreprotokoll 01

2018-2019 styreprotokoll 07
2018-2019 styreprotokoll 06
2018-2019 styreprotokoll 05
2018-2019 styreprotokoll 04
2018-2019 styreprotokoll 03
2018-2019 styreprotokoll 02
2018-2019 styreprotokoll 01

2017-2018 styreprotokoll 06
2017-2018 styreprotokoll 05
2017-2018 styreprotokoll 04
2017-2018 styreprotokoll 03
2017-2018 styreprotokoll 02
2017-2018 styreprotokoll 01


Protokoller fra tidligere år kan bestilles ved å kontakte
forbundkontoret på office@vannski.no eller på telefon 21029870.NVWF møtereferater komiteer oa:

2019 anleggskomiteen 8 januar

2023 wakeboard komiteen 25 april
2023 wakeboard komiteen 21 mars
2022 wakeboard komiteen 6 april
2022 wakeboard komiteen 6 mars
2022 wakeboard komiteen 16 januar
2021 wakeboard komiteen 7 mars
2020 wakeboard komiteen 15 november
2020 wakeboard komiteen 12 mai
2020 wakeboard komiteen 11 januar
2019 wakeboard komiteen 22 mai
2019 wakeboard komiteen 14 april
2019 wakeboard komiteen 19. februar
2018 wakeboard komiteen 3 november
2018 wakeboard komiteen 22 september
2018 wakeboard komiteen 5. mai
2018 wakeboard komiteen 6. januar

2022 vannski komiteen 13. september
2022 vannski komiteen 04. juli
2022 vannski komiteen 31. mai og 20. juni
2022 vannski komiteen 10 mai
2022 vannski komiteen 24 februar
2022 vannski komiteen 18 januar
2021 vannski komiteen 7 oktober
2021 vannski komiteen 19 januar
2020 vannski komiteen 16 november
2020 vannski komiteen 2 september
2020 vannski komiteen 9. mai
2019 vannski komiteen 22. september
2019 vannski komiteen 12 januar
2018 vannski komiteen 23. august
2018 vannski komiteen 28. mai
2018 vannski komiteen 20. februar
2017 vannski komiteen 6. desember

2023 Samarbeidsmøte vannski 19 januar
2022 Samarbeidsmøte vannski 20 januar
2021 Samarbeidsmøte vannski 14. januar
2020 Samarbeidsmøte vannski 11. januar
2019 Samarbeidsmøte vannski 12 januar
2018 Samarbeidstreff vannski 6. januar

Diverse:

Regler for NM - alle disipliner (revidert 14. desember 2022)

2023 Fullmaktsmatrise NVWF

2023 Instruks for styret i NVWF

2023 Instruks for generalsekretær i NVWF

2023 Mandat for NVWFs vannskikomite 150123

2023 Mandat for NVWFs wakeboardkomite 060323

2019 Mandat for NVWFs anleggskomite 

2023 Kriterier for å motta NVWFs anleggsstøtte