Styrets innstilling til ny valgkomite NVWFs ting 2021.pdfFor klubbene:

Dokumenter:


Generelle Dokumenter:


NVWFs koronavett regler - oppdatert 7. mai 2020

IWWF COVID-19 Event Guidelines - revised 25th March 2021

Helsemyndighetenes veileder for smittevern i idrett - oppdatert 26. mars 2021

Sjekkliste for godt smittevern - til bruk av klubbene - 11. mai 2020


NVWF strategiplan/handlingsplaner (årsplaner):


Lov for Norges Vannski og Wakeboard Forbund (godkjent 11. januar 2020)

NVWF Strategiplan 2021-2024 (vedtatt av tinget 17. oktober 2020)

NVWF Handlingsplan styret 2021 (godkjent SM 02 2020/2021)

NVWF årshjul

NVWF handlingsplan antidoping (godkjent mai 2020 - gyldig ut 2022)

NVWF idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (godkjent august 2021 - gyldig ut 2023)

NVWF sanksjoner til idrettens bestemmelser om barneidrett (godkjent august 2021 - gyldig ut 2023)

NVWF retningslinjer for ungdomsidrett (godkjent august 2021 - gyldig ut 2023)


NVWF tingdokumenter:

Styrets innstilling til ny valgkomite NVWFs ting 2021 (ny)
Tingdokumenter 2021
Innkalling tinget 2021

Tingprotokoll 2020
Tingpdokumenter 2020

Tingprotokoll 2019
Tingdokumenter 2019

Tingprotokoll 2018
Tingdokumenter 2018


Tingprotokoll 2017
Tingdokumenter 2017


Tingprotokoll 2016
Tingdokumenter 2016

Tingprotokoll 2015


NVWF forum referater

NVWFs forum 2020
NVWFs forum 2019
NVWFs forum 2018
NVWFs forum 2017


NVWF styreprotokoller:

2020-2021 Styreprotokoll 07
2020-2021 styreprotokoll 06
2020-2021 styreprotokoll 05
2020-2021 styreprotokoll 04
2020-2021 styreprotokoll 03
2020-2021 styreprotokoll 02
2020-2021 styreprotokoll 01

2019-2020 styreprotokoll 07
2019-2020 styreprotokoll 06
2019-2020 styreprotokoll 05
2019-2020 styreprotokoll 04
2019-2020 styreprotokoll 03
2019-2020 styreprotokoll 02
2019-2020 styreprotokoll 01

2018-2019 styreprotokoll 07
2018-2019 styreprotokoll 06
2018-2019 styreprotokoll 05
2018-2019 styreprotokoll 04
2018-2019 styreprotokoll 03
2018-2019 styreprotokoll 02
2018-2019 styreprotokoll 01

2017-2018 styreprotokoll 06
2017-2018 styreprotokoll 05
2017-2018 styreprotokoll 04
2017-2018 styreprotokoll 03
2017-2018 styreprotokoll 02
2017-2018 styreprotokoll 01

2016-2017 styreprotokoll 07
2016-2017 styreprotokoll 06
2016-2017 styreprotokoll 05
2016-2017 styreprotokoll 04
2016-2017 styreprotokoll 03
2016-2017 styreprotokoll 02
2016-2017 styreprotokoll 01


NVWF møtereferater komiteer oa:

2019 anleggskomiteen 8 januar

2021 wakeboard komiteen 7 mars
2020 wakeboard komiteen 15 november
2020 wakeboard komiteen 12 mai
2020 wakeboard komiteen 11 januar
2019 wakeboard komiteen 22 mai
2019 wakeboard komiteen 14 april
2019 wakeboard komiteen 19. februar
2018 wakeboard komiteen 3 november
2018 wakeboard komiteen 22 september
2018 wakeboard komiteen 5. mai
2018 wakeboard komiteen 6. januar

2021 vannski komiteen 19 januar
2020 vannski komiteen 16 november
2020 vannski komiteen 2 september
2020 vannski komiteen 9. mai
2019 vannski komiteen 22. september
2019 vannski komiteen 12 januar
2018 vannski komiteen 23. august
2018 vannski komiteen 28. mai
2018 vannski komiteen 20. februar
2017 vannski komiteen 6. desember

2021 Samarbeidsmøte vannski 14. januar
2020 Samarbeidsmøte vannski 11. januar
2019 Samarbeidsmøte vannski 12 januar
2018 Samarbeidstreff vannski 6. januar

Diverse:

Regler for NM - alle disipliner revidert 26.februar 2018

2020 Fullmaktsmatrise NVWF

2020 Instruks for styret i NVWF

2020 Instruks for generalsekretær i NVWF

2020 Mandat for NVWFs wakeboardkomite-vannskikomite 091020

2019 Mandat for NVWFs anleggskomite 

2020 Kriterier for å motta NVWFs anleggsstøtte


Powered by: Bloc