NVWFs vannskikomite 2021/2022

Oppdatert etter godkjenning av forbundsstyret på styremøte 03 2021/2022, 7. mars 2022.
Komiteen konstituerer seg på deres første møte etter denne konfirmeringen.