NVWFs vannskikomite 2020/2021

                Heidi Brenna

Lise Elgesem Vang

Lars Ødegårdstuen

Stian Lilleberg

Lars Andreas Marthinsen

Oppdatert etter NVWFs forum 2020,  skal godkjennes av forbundsstyret på styremøte 01 2020/2021, 19. november 2020.
Komiteen konstituerer seg på deres første møte.Levert av IdrettenOnline