NVWFs wakeboardkomite 2021/2022

Oppdatert etter NVWFs forum 2021, og godkjent av forbundsstyret på møte 01 2021/2022, 22. november 2021.

Komiteen har fått i oppdrag å konstituere seg selv.