Seksuell trakassering og overgrep

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.
Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF) har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 

Styret i NVWF har på bakgrunn av dette vedtatt på styremøte 03 2021/2022 den 7. mars egne retningslinjer for varsler, samt kontaktpersoner i forbundsstyret ved slike saker.

Les NVWFs retningslinjer her


RETNINGSLINJER
Vannski- og Wakeboard Forbundet følger idrettens egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på disse. Styret i hver klubb har ansvar for at retningslinjene blir gjort kjente og blir fulgt.

Her finner dere all informasjon om temaet seksuell trakassering og overgrep på Norges Idrettsforbunds hjemmeside


HÅNDTERING AV VARSLER
Seksuelle overgrep er brudd på straffeloven, og skal anmeldes og etterforsket av politiet. For å gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på trakassering og overgrep, har Norges Idrettsforbund utarbeidet en veileder: 

Last ned veilederen her


Ansvarlig i Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

I Norges Vannski- og Wakeboard Forbund er Monika Stalheim varslingsansvarlig.
Du når henne via mobil 46664778 og epost monika.stalheim@gmail.com

Monika, sammen med Jardar Komperud, håndterer varslingsprosesser.
Jardar kan også kontaktes på mobil 99229922 og e-post: jardar@kompereud.no.  

Eventuelt kontakt generalsekretær Stephen Smithurst, e-post: office@vannski.no, telefon: 21029870, mobil: 41223916.