Seksuell trakassering og overgrep

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep
Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om Idrettsglede For Alle. Norges Vannski- og Wakeboard Forbund har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 


RETNINGSLINJER
Vannski- og Wakeboard Forbundet følger idrettens egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på disse. Styret i hver klubb har ansvar for at retningslinjene blir gjort kjente og blir fulgt.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Les mer om seksuell trakassering og overgrep og se filmene Trenerens anvar 1-5.


 HÅNDTERING AV VARSLER
 Seksuelle overgrep er brudd på straffeloven, og skal anmeldes og etterforsket av politiet. For å gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på trakassering og overgrep, er det utarbeidet en veileder: 

Last ned veilederen her
Levert av IdrettenOnline