Vedtatte dokumenter etter styresamling/-møte 10.-11. januar

Postet av Stephen Smithurst den 23. Jan 2020

På idrettstinget 2019 ble det gjort en rekke vedtak som bl.a. gikk på lovnormene til NIFs organisasjonsledd.

Dette har medført at alle ledd pr. 1.1.2020 skulle ha oppdatert sine lover iht. den nye lovnormen.

Et nytt paragraf i forbundets lovnorm (§27, punkt 1), sier at styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm og gjøre endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.

Styret i NVWF vedtok på forrige styresamling/-møte, 10.-11. januar, å oppdatere forbundets lov iht. lovnormen som ble vedtatt av idrettsstyret i NIF 23. oktober 2019.

Den oppdaterte loven finner dere på siden Dokumenter.


På samme styremøte vedtok forbundsstyret og en fullmaktsmatrise for NVWF sentralt.  Denne matrisen viser fordeling av ansvar ift. områder innenfor forbundets økonomi, mellom styret, komiteer og administrasjonen.

Matrisen ligger også på siden Dokumenter 


0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline