Søke momskompensasjon ved bygging av anlegg

Postet av Stephen Smithurst den 28. Jan 2021

15. januar ble det åpnet for at idrettslag som har bygget eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med sine prosjekter. Stortinget har bevilget 299 millioner kroner til dette formålet i 2021 og søknadsfristen er 1. mars.

Momskompensasjon for idrettsanlegg er en søknadsordning alle som bygger idrettsanlegg ved bruk av spillemidler bør kjenne til og bruke. Ordningen har søknadsfrist 1. mars hvert år og beregnes direkte ut fra regnskapet som gjøres opp etter bygging av et spillemiddelanlegg. Idrettslaget kan altså søke om å få kompensert merverdiavgiften knyttet til sitt prosjekt. Første bud er derfor å få regnskapet revidert. Har du dette i boks er du omtrent i mål, men full uttelling er idrettslaget allikevel ikke garantert – mer om det nedenfor.  

Det ble åpnet for søknader den 15. januar med siste søknadsfrist 1. mars. Det kan søkes elektronisk via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside: www.lottstift.no

Les mer om ordningen på Idrettsforbundets hjemmeside.