Tildeling av spillemidler utstyr 2020

Postet av Stephen Smithurst den 29. Apr 2021

NVWFs klubber kunne tidligere i år søke om spillemidler til utstyr for året 2020.

Fire av forbundets klubber søkte, og det har nå kommet beskjed fra Norges Idrettsforbund om at fordelingen er klar, og at midlene vil bli utbetalt denne uken, evt. i begynnelsen av neste uke.
Klubbene er blitt informert.

Våre klubber søkte om støtte til kjøp av wakeboard, kickers (både nytt og brukt) samt tidtakingsutstyr.

Den totale søknadssummen fra våre klubber var på rundt kr. 154.000,-.  Med 1/3 godkjenning av søknadene havnet summen på rundt kr. 51.400,-.
Ut i fra den samlede søknadsmassen fra alle lag til NIF, havnet da fordelingsnøkkelen på 72,58% av den totale søknadssummen.

For våre fire klubber vil dette da gi en samlet utbetalingssum på rundt kr. 37.300,-.