Innkalling NVWFs Ting 2021

Postet av Stephen Smithurst den 17. Aug 2021

Fredag forrige uke ble innkallingen til NVWFs Ting 2021 sendt ut til forbundets organisasjonsledd.

Tinget avholdes lørdag 23. oktober på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika (Bærum kommune)
I forkant av tinget avholdes som vanlig forbundets forum, og på kvelden blir det avholdt festmiddag som i år også blir en feiring av at forbundet er 60 år.

Foreløpig agenda for hele dagen ser slik ut:

-Forum (kl. 09.00 - 15.00)
-Ting (kl. 15.00 - 17.00)
-Middag (fra kl. 18.30)

Frist for innsending av saker til tinget er 24. september, mens da tingdokumentene sendes ut fra forbundskontoret senest 8. oktober.

Innkallingen til tinget finner dere her (ligger under arkfanen Dokumenter)