IWWF EMS lisens for 2022

Postet av Stephen Smithurst den 22. Mar 2022

Til alle vannski para.vannski og barfot utøvere I klubber tilsluttet NVWF

IWWF EMS (Event Management System) og lisens
(https://ems.iwwf.sport)

Alle vannski, para.vannski og barfot utøvere som skal konkurrere både nasjonalt og internasjonalt kan nå igjen kjøpe IWWF lisensen i EMS.  Dere som løste denne lisensen i fjor kan gå inn på deres bruker og kjøpe lisensen for i år.
Kabelwakeboard utøvere trenger ikke kjøpe denne lisensen i år, da deres konkurranser fortsatt blir registrert hos cablewakeboard.net. 

Kjøp av lisensen gjelder kun for følgende konkurranser basert på homologeringskodene:

    Barfot og Vannski (båt):         Record Capability (RC) og Ranking List (RL)

    Cableski (vannski kabel):   Record Capability (RC) og Normal (N)

    Wakeboard (båt): 3, 4, 5 og 6 Stars

For normalhomologerte konkurranser og lavere nivåer, trenger man ikke løse denne lisensen.

Dersom det er nye utøvere som ikke deltok på konkurranser i fjor, så må de ta kontakt med NVWFs kontor på e-post office@vannski.no eller telefon 21029870 for å bli registrert/invitert inn til EMS systemet.

-IWWF lisensen er gyldig for et kalenderår (1. januar – 31. desember)

-Utøvere vil kun få lov å delta på konkurransene som ligger i EMS systemet, dersom vedkommende har betalt gyldig IWWF lisens på USD 25,- for hele året, eller USD 7,- pr. konkurranse man ønsker å delta på (type engangslisens).

-Utøveren betaler lisensen med kredittkort i amerikanske dollar (USD) eller euro (EUR).

-Den årlige lisensen på USD 25,- vil ikke være refunderbar. 

-Engangslisensen på USD 7,- er mer fleksibel og ikke linket opp mot en spesifikk konkurranse. Den selges som «tickets» (billetter) igjennom funksjonen «Purchase IWWF Licenses» i systemet. Dersom konkurransen avlyses eller at utøveren kansellerer sin påmelding (evt. nektes adgang), blir «billetten» kreditert vedkommendes EMS «Licence Account» (lisenskonto) til bruk for andre fremtidige konkurranser.

-Det vil ikke bli utstedt noen form for fysiske lisenskort (plastkort el.) til bruk for kontroller. Utøver vil kunne fremvise gyldig betalt EMS lisens på sin smarttelefon.

-Lisensen gir retten til å delta på konkurranser i alle disipliner igjennom året.


Kjøpe EMS lisens

Gå inn på https://ems.iwwf.sport 

Klikk på den grønne knappen «Purchase IWWF Licenses» og logg deg på med din e-post.

Du vil så motta en bekreftelses e-post, der du må klikke på vedlagte lenke for å komme inn.

Da er bare å velge sesong, valutatype, utøver, lisenstype og antall (for engangslisensen).

Klikk så utsjekk (check out) og følg instruksjonene for betaling med kredittkort.

Når betaling er foretatt vil du motta en e-post bekreftelse på det.

Lisensen vil også ligge på din personlige profil på EMS siden.


Spørsmål om EMS og lisensen?

Ta kontakt med NVWFs kontor på office@vannski.no eller telefon 21029870.