NVWFs dommerkurs kabelwakeboard 23.-24. april

Postet av Stephen Smithurst den 24. Apr 2022

NVWFs wakeboardkomite har hatt ønske om å få avholdt kurs for nye dommere kabelwakeboard, og fikk ordnet med IWWF Cablewakeboard og Sebastiaan Huizinga på å få arrangert et kurs på Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen denne helgen 23.-24. april.
Kurset er da med på å kunne godkjenne 1 og 2 stjernes dommere eller -assistenter. 

Hele 17 personer meldte sin interesse for å delta på kurset, men grunnet svært mye kursaktivitet rundt omkring i Europa denne helgen, var kun Sebastiaan tilgjengelig fra IWWF Cablewakeboard sin side.  
Dette gjorde at kun 6 deltakere kunne være med, ut i fra de internasjonale regler og kriterier for avholdelse av slike kurs/seminarer.

Følgende personer fra miljøet fikk delta på helgens kurs:
Tina Steffensen (Kongsberg WBK), Per-Andreas Akerlie Jensen, Orlando Evensen Reed, Rune Aamodt, Bendic Poppe og Rune Storødegård (alle Sauherad IL wakeboard).

Blide kursdeltakere og kurslærer

Ut ifra tilbakemeldinger kontoret har mottatt fra deltakerne i helgen, har det vært to svært intense men lærerike dager her på Gardermoen.

Kurset er per nå ennå ikke avsluttet.  Deltakerne har hatt teorieksamen søndag formiddag, og etter lunsj skal den praktiske eksamenen tas.

Vi ønsker alle seks lykke til med sine eksamener, og forhåpentligvis godkjennelse som nye dommere i NVWF!

På skolebenken