Internasjonale mesterskap vannski for seniorer (+35) i 2023

Postet av Stephen Smithurst den 25. Mai 2023

Uttak til internasjonale mesterskap i vannski 2023 gjelder for seniorer (35+)

• IWWF, E&A 35+ European Championships
• IWWF 35+ World Championships

 For senior klassene blir det i år ikke satt noen kvalifiseringskrav til de internasjonale mesterskapene.

Forbundet støtter med en sum pålydende 20.000,- som fordeles på utøverne som vil delta på mesterskapene. Resterende utgifter må dekkes av utøverne.

Det er et krav (både fra NVWF og IWWF, E&A/IWWF) at hvis man skal delta på noen av disse mesterskapene skal man også ha deltatt i Norgesmesterskapet.
Unntak kan gjøres på særskilt grunnlag som f.eks. sykdom. 

Interesse for deltakelse på 2023 mesterskapene skal meddeles landslagstrener og forbundskontoret minimum 70 dager før konkurransestart. 

Ved stor interesse prioriteres de utøverne som bidrar mest til poeng i team konkurransen.

Invitasjonene til EM 2023 ligger ute på forbundets hjemmeside, under terminlisten

Canal Cup 2022