Wakesurf godkjent som ny idrett i NVWF

Postet av Stephen Smithurst den 2. Jun 2023

Wakesurf (bak båt) er en forholdsvis ny idrett som er blitt tatt opp i vårt internasjonale forbund (IWWF).
Det eksisterer et eget konkurranseregelverk for wakesurf, i tillegg til et eget valgt grenstyre i IWWF.

Styret i Norges Vannski- og Wakeboard Forbund har fulgt med og sett at det i den senere tid er blitt økt interesse for denne aktiviteten her til lands, og bestemte seg for å søke Norges Idrettsforbund (NIF) om opptak av wakesurf i NVWF.  Dette ble gjort på styremøte 6. mars (Forbundsstyremøte nr. 03 2022/2023).

Søknad ble oversendt NIF og ble behandlet på deres styremøte 23. mai, Protokollen fra dette møtet ble offisielt godkjent på idrettsstyrets møte nå 1. juni.

Vedtaket er som følger:

Idrettsstyret godkjente wakesurf som ny idrett i Norges Vannski og Wakeboardforbund, jf. NIFs lov § 6-3.

Det vil da si at wakesurf nå formelt er tatt opp som idrett/gren i NVWF!!

Styret i NVWF er svært fornøyd med dette vedtaket og retter en stor tatt til idrettsstyret for deres behandling av forbundets søknad.

Mer informasjon omkring aktiviteten og organiseringen av den vil etter hvert bli sendt ut til forbundets organisasjonsledd, samt bli lagt ut på vår hjemmeside.

Foto: Wakesurfing
Gordy Bubolz Wakeboard Camp