Seniorutvalg i NVWF

Postet av Stephen Smithurst den 15. Des 2023

Styret i NVWF fikk i oppgave fra tinget å se på opprettelse av et seniorutvalg i forbundet.

På styremøtet 11. desember ble mandatet for dette utvalget vedtatt, og arbeidet med å skaffe medlemmer til å sitte der kunne igangsettes.

Espen Dale vil være den i forbundsstyret som vil være koordinator for innmelding av kandidater fra vannski-miljøet til dette utvalget, mens Renathe Aamodt er koordinator for de fra wakeboard.

Iht. mandatet skal seniorutvalgets medlemmer velges av styret, blant idrettsengasjerte seniorer (veteraner) tilknyttet NVWFs klubber. Seniorutvalget skal bestå av minimum 5 medlemmer i alderen 30 år+. Utvalgets medlemmer velges for ett (1) år om gangen.

Dersom det er personer der ute som ønsker å melde sitt kandidatur til å være med i utvalget, gjøres det enten til Espen (espen.dale@norseagroup.com) eller til Renathe (renaamodt@gmail.com) så fort som mulig.

Mandatet for seniorutvalget finner dere her.  Den ligger også ute under arkfanen Dokumenter.