Endringer i styrets sammensetning

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 31. Mai 2017NVWF er nå i den situasjonen at vår daglige leder har vært sykemeldt i flere måneder og kanskje ikke kommer tilbake før over sommeren. Vi ser nå etter midlertidige løsninger for å opprettholde driften av forbundet. I mellomtiden bidrar alle styremedlemmene med ekstra innsats for å holde skuta på rett kjøl. Vi håper dere har tålmodighet med oss til situasjonen løser seg.

For meg personlig har arbeidspresset vært så stort over lengre tid at jeg har måttet trekke meg som president. Det har jeg gjort med tungt hjerte, men hensynet til egen helse må gå først. Jeg er imidlertid glad for å fortelle at styremedlem Trudi Andersen har takket ja til å overta presidentrollen frem til tinget i november. Trudi er dyktig og engasjert så jeg vet at forbundet er i de beste hender. Jeg selv overtar Trudis verv som styremedlem så jeg blir fortsatt sittende i styret.

Jeg vil gjerne takke dere for tilliten dere har vist meg siden jeg overtok presidentklubba i 2012. Det har vært lærerike år som jeg ikke ville vært foruten.


Mvh,

Heidi Brenna
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.