Heltidsansatt på forbundskontoret

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 2. Okt 2018

Fra og med 1. oktober 2018 er Stephen Smithurst heltidsansatt i Norges Vannski- og Wakeboard Forbund. Han går over fra stillingen administrativ leder til generalsekretær.

Stephen er ikke ukjent i forbundet, da han har helt siden 2001 vært utleid fra Norges Hundekjørerforbund til NVWF, på både 20%, 40% og nå senest 50% basis.

I alle disse år har han fungert som referent i styret, jobbet med intern og ekstern kommunikasjon, organisator av forbundstinget og andre møter samt drift av kontoret.

Styret i NVWF har i lengre tid uttrykt ønske om å få en ansatt som kun jobber for forbundet, da arbeidsmengden i forbundet og idretten generelt er stadig økende.

Da denne muligheten nå dukket opp, vedtok styret å ansette Stephen.