Tinget 2018 avsluttet

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 21. Okt 2018

Forbundstinget 2018 er nå historie.

Representanter fra 12 klubber, 1 krets og forbundsstyret deltok denne dagen.

Men før tinget ble avholdt, ble det gjennnomført forum.  Der ble en god del informasjon gått igjennom, både i forhold til årets som har vært, og det som kommer.  Forumet ble som det pleier, også delt inn i wakeboard og vannski gruppe, for å diskutere mer idrettsspesifikke saker for grenene.

Etter forumet ble så tinget avholdt i sedvanlige former og uten dramatikk, dyktig ledet av dirigent Ivar Fosse.

Referat og protokoll fra disse to fora kommer her etter hvert.

Under tinget ble forbundets visepresident, Heidi Brenna, tildelt Norges Idrettsforbunds hederstegn.
Dette for 40 års lang innsats på flere nivåer i norsk idrett.
Vel fortjent, Heidi!!

Valget på tinget gikk også uten de store utfordringene.

President Lars Andreas Marthinsen og styremedlem Thomas Ower ble gjenvalgt for to nye år.
Styret fikk også to nye medlemmer i Monica Knapkøien (Moelv VSK) og Geir Sørlie (Tønsberg V og WBK),
også valgt for to år.

To av styrets medlemmer, Vibeke Bruun de Neergaard og Odd Roar Solerød, takket for seg i styret.  Vi takker for den innsatsen dere har gjort, og håper å kunne involvere dere i forbundsarbeid på et senere tidspunkt.

Senere på kvelden ble det avholdt middag med diverse premiering.  Bl.a. utdeling av diplomer til årets gjennombrudd, årets utøver, årets forbilde og årets ildsjel.  Her følger oversikt over vinnerne:

Årets gjennombrudd.
Vannski: Magnus Kvalheim Larsen, Lillehammer VSK
Wakeboard: Knut Gravdal, Norsjø WBK

Årets utøver.
Wakeboard: Bork Ower, Norsjø WBK
Vannski: Lise Elgesem Vang, Kvelde VSK

Årets forbilde.
Vannski: Lasse Johnsen, Slåstad VSK
Wakeboard: David Smith, Flekkefjord VSK

Årets ildsjel
Heidi Brenna, Slåstad VSK

NVWF gratulerer!!

Vi vil så takke alle for et godt gjennomført forum, ting og fest.

Stå på videre, for det er  - GØY PÅ VANNET!


NIFs representant, Anne Berit Figenschau tildeler NIFs hederstegn til NVWFs visepresident, Heid Brenna