Informasjon til NVWFs organisasjonsledd

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 11. Des 2018

På forbundets hjemmeside, www.nvwf.no, er det blitt lagt til mer informasjon på siden Klubb.

Der vil dere nå finne viktig informasjon om Barneidrett, Ungdomsidrett og Seksuell trakassering og overgrep.

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund (NVWF), som særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) plikter å følge de lover og retningslinjer som til enhver tid gjelder for idretten.

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år, det vil si perioden med ungdomsskole og videregående skole.
Idretten ønsker å beholde så mange som mulig, så lenge som mulig og skape livslang idrettsglede. Ungdom som ikke lenger er aktive utøvere bør tilbys andre roller, som for eksempel å være trener, leder, dommer, styremedlem eller frivillig som utfører andre oppgaver i idrettslaget.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om Idrettsglede For Alle. Norges Vannski- og Wakeboard Forbund har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Gå inn på disse sidene og les mer om dette.