Medisinsk beredskap på idrettsarrangement

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 31. Jan 2019

Norges Idrettsforbund kom i fjor ut med en veileder i forhold til medisinsk beredskap på idrettsarrangement.

I og med at det ikke har eksistert noe egen beredskapsplan i NVWF, ønsket styret å få i gang en gruppe som kunne ta tak i, og få ting på plass.

Etter en runde i styret samt tilbakemeldinger fra et par klubber, ble henvendelser til disse personene sendt ut.  Vi har fått tilbakemelding fra de personene, og sammen med forbundets visepresident Heidi Brenna og generalsekretær Stephen Smithurst utgjør de nå en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette.

De to som takket ja til dette arbeidet er:

Espen Strømsborg (Enebakk VSK) er paramedic og har vært mye involvert når Enebakk har hatt sine konkurranser opp igjennom flere år.

Elisabeth Akerlie Jensen (Norsjø WBK) er sykepleier og engasjert ift. beredskap på arrangementer.

Gruppens mandat blir å lage en ROS-analyse (risiko og sårbarhets analyse) for å finne ut hvilket nivå Norges Vannski- og Wakeboard Forbund skal ligge på, og så lage utkast til en beredskapsplan som styret i NVWF tar videre med en høring ute i organisasjonen, for så å lande på en godkjent plan som hele miljøet skal bruke og leve etter.

Arbeidsgruppens første møte blir 14. februar.

Et spennende arbeid er snart i gang!